Archive | January 2013

CONTOH KARANGAN KARYA PELAJAR

INOVASI DALAM PERTANIAN KE  ARAH JAMINAN BEKALAN MAKANAN  DAN PEMBANGUNAN NEGARA

               Sektor pertanian dan  sektor asas tani amat penting dalam pembangunan sesebuah negara. Melalui sistem pertanian yang terancang, bekalan makanan dapat disalurkan kepada setiap penduduk di negara ini. Dalam pada itu, pertambahan penduduk dan pembangunan negara yang semakin pesat menyebabkan bahan makanan semakin berkurang. Oleh hal yang demikian, kerajaan terpaksa mengimport bahan makanan daripada negara jiran dan negara luar. Menyedari hakikat bahawa Malaysia berpotensi untuk menghasilkan pelbagai sumber makanan yang tersendiri lantaran kemakmuran dan kesuburan bumi beriklim Tropika ini, maka inovasi amatlah penting bagi menjamin bekalan makanan berterusan dan pembangunan negara berada pada tahap yang mapan.

            Suatu masa dahulu, ketika Malaysia diduduki oleh tentera Jepun, Malaysia menghadapi krisis kekurangan bekalan makanan. Sememangnya seperti yang kita ketahui pendudukan tentera Jepun di negara kita meninggalkan banyak kesan buruk. Kehadiran Jepun di negara kita adalah bagi meniupkan slogan “Asia Untuk Asia”. Jika dilihat kesannya dari segi ekonomi,  pihak Jepun mengenakan catuan bekalan makanan untuk mengatasi masalah kekurangan bekalan makanan. Kad catuan diberikan kepada setiap keluarga untuk mendapatkan bekalan makanan yang hanya diberikan sebanyak dua gantang untuk sebulan. Oleh itu ubi kayu dan ubi keledek menjadi makanan asasi. Namun, kita belajar daripada sejarah silam. Kini, pelbagai usaha harus dilaksanakan dan dipertimbangkan bagi mendapat penyelesaian yang bernas dan bijak bagi mengelakkan berlakunya krisis sebegini berulang kembali bak kata pepatah sediakan payung sebelum hujan.  Sikap masyarakat yang hanya pandai memberikan komentar bahkan hasilnya hanyalah sifar tidak seharusnya berlaku. Oleh itu, di sinilah letaknya peranan inovasi dalam bidang pertanian.

              Inovasi dalam penggunaan mesin dan jentera memainkan peranan penting dalam  usaha memajukan sektor pertanian di negara kita.  Penggunaan jentera bukan hanya mempercepat kerja pertanian bahkan juga mampu menjimatkan kos buruh, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan menjimatkan masa kerja. Jika dahulu, kita hanya menggunakan tenaga manusia atau buruh bagi menjalankan segala kegiatan yang berkaitan sektor pertanian. Penggunaan haiwan seperti kerbau bagi membajak tanah juga digunakan pada zaman dahulu. Inovasi dalam pertanian mula menyerlahkan hasilnya melalui ciptaan jentera pembajak sawah, mesin penuai padi, malah terdapat banyak ciptaan mesin dihasilkan untuk memajukan sektor pertanian di negara kita.

             Pada era dunia yang serba moden ini, orang ramai seperti tidak mengambil peduli tentang pertanian yang berlaku di negara ini. Pernahkah kita terfikir akan kesukaran mendapatkan bekalan makanan seandainya tahap pertanian di negara kita berada pada takat yang sama? Tanpa adanya perubahan dan inovasi, sumber makanan di negara kita pasti akan berkurangan. Kerajaan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah menyediakan dana yang banyak kepada  Jabatan Pertanian, MARDI, MPOB dan institusi pendidikan tinggi untuk menggalakkan penyelidikan bagi meningkatkan dan memajukan sektor pertanian di negara kita.

             Pihak bank di negara ini memainkan peranan penting dalam menggalakkan inovasi dalam bidang pertanian. Pihak bank haruslah melonggarkan syarat pinjaman kepada para petani dan mengurangkan kadar faedah yang perlu dibayar oleh peminjam. Hal ini demikian kerana kebanyakan petani tinggal di pedalaman kerana kedudukan yang lebih strategik, mempunyai sistem pengairan yang baik dan tanah yang subur. Golongan ini kebanyakannya tergolong daripada golongan berpendapatan rendah dan memerlukan pinjaman untuk membangunkan pertanian mereka . Dengan keuntungan yang diperoleh, mereka boleh memperuntukkan keuntungan tersebut untuk mendapatkan jentera dan mesin yang lebih baik seterusnya dapat meningkatkan produktiviti hasil pertanian negara untuk menampung permintaan yang  banyak saban hari.

             Kaedah bioteknologi dalam pertanian merupakan satu teknologi yang sangat penting yang diperlukan dalam proses peningkatan produk pertanian. Bioteknologi ialah proses sel atau organisma digunakan sebagai bahan asas dalam proses teknologi untuk menghasilkan sesuatu produk . Melalui kaedah ini , kita dapat menambahkan nilai pemakanan. Kaedah ini juga dapat membaiki ciri fizikal hasil pertanian dan mengawal penyakit yang berlaku ke atas tanaman. Inovasi dalam penggunaan bioteknologi ini mempunyai masa depan yang amat cerah sehingga kerajaan merangka Dasar Bioteknologi Negara dan menubuhkan Biotechcorp bagi membolehkan inovasi dalam bioteknologi dilakukan secara berterusan. Banyak ciptaan terkini dan berdaya saing akan mampu dihasilkan melalui penubuhan Biotechcorp ini.

               Kultur tisu juga merupakan satu inovasi baharu yang amat membanggakan dan berpotensi untuk dikomersialkan. Sebenarnya kultur tisu merupakan satu cara menghasilkan anak pokok yang lengkap. Lebih tepat lagi kultur tisu ialah proses pengklonan yang berbaka baik. Kebaikan daripada kaedah ini , tumbuhan yang susah dibiakkan dengan menggunakan bijih benih boleh dibiakkan  melalui cara ini . Secara tidak langsung , pengeluaran bahan makanan dapat dipertingkatkan . Kaedah ini juga mampu menghapuskan virus-virus atau penyakit daripada pokok yang dijangkitinya . Selain itu , kaedah ini amat berguna untuk menghasilkan klon-klon yang banyak dengan mudah dan cepat . Antara pokok yang boleh menggunakan kaedah ini ialah getah kelapa sawit , orkid , nanas dan pisang. Hasilnya, inovasi ini mampu menyediakan bekalan sumber makanan yang berterusan sehingga boleh dieksport dan memberi pulangan yang besar terhadap ekonomi negara.

               Sehubungan dengan itu, banyak faedah dan kebaikan yang diperoleh jika kita mengusahakan pertanian dengan nilai inovasi. Salah satunya ialah negara dapat meningkatkan mutu hasil sesebuah produk pertanian yang diusahakannya seperti baka yang elok, baja yang baik dan sebagainya. Kemajuan dalam sektor ini turut  juga boleh melonjakkan  nama Malaysia sebagai salah satu negara yang popular dari segi pertanian . Selain itu, kemajuan ini  juga dapat dimanfaatkan oleh rakyat kerana banyak peluang pekerjaan yang boleh disyorkan kepada mereka yang menganggur atau mereka yang tiada peluang untuk meneruskan pelajaran mereka . Impak yang amat ketara ialah, tahap kemajuan di luar bandar akan berlaku dan jurang kemiskinan akan berjaya dirapatkan. Jika hasil pertanian meningkat, maka pendapatan negara juga akan meningkat dan krisis bekalan makanan dapat dibendung dan mungkin kita akan menjadi pengimport pertanian yang ternama di seluruh dunia.

              Konklusinya, inovasi memainkan peranan yang amat penting dalam memajukan sektor pertanian di negara kita. Dalam jangka masa yang panjang, negara kita memerlukan simpanan dan bekalan makanan yang berterusan bagi menjamin rakyat di negara ini tidak mengalami masalah kekurangan makanan yang boleh menyebabkan peningkatan harga barang, peningkatan kadar jenayah akibat kekurangan sumber makanan dan kadar inflasi yang tinggi. Banyak usaha yang boleh kita buat untuk menambah baik mutu dan membaik pulih industri ini. Dengan adanya inovasi dalam pertanian maka negara kita akan membangun dengan sempurna, aman dan harmoni.

                                                                                                      (1000 patah perkataan)

 Nama : Nurul Amira Bt Mohd Sahar

             SMK CHERAS JAYA

 

                                                                                                                  

 

         

 

 

 

 

 

Advertisements

Contoh Karangan

KARANGAN ARAS TINGGI – TEMA : SAINS DAN TEKNOLOGI

TAJUK : INOVASI DALAM PERTANIAN KE ARAH JAMINAN BEKALAN MAKANAN DAN PEMBANGUNAN NEGARA

Selayang pandang, sektor pertanian di Malaysia kini dilihat sebagai pemangkin utama dalam merancakkan perkembangan ekonomi negara. Mana tidaknya, pertanian membekalkan sumber keperluan makanan sebagai nadi kehidupan manusia. Aplikasi teknologi dan inovasi dalam bidang pertanian mutakhir ini adalah penjana sebenar industri pertanian negara termasuklah dalam sektor perladangan, penternakan dan industri asas tani. Dahulunya, aplikasi teknologi dalam sektor ini dipandang sebelah mata, namun bagi merealisasikan kelangsungan negara sebagai peneraju utama bahtera beberapa jenis komoditi dunia, kerajaan Malaysia telah memperkasa bidang pertanian melalui penyelidikan dan inovasi yang dijalankan. Inovasi dalam pertanian ditakyinkan sebagai sesuatu kaedah yang baru diperkenalkan dalam bidang pertanian seperti bioteknologi, kultur tisu, mikroorganisme berkesan dan sebagainya yang dilihat mampu merancakkan sektor pertanian di negara kita setaraf dengan negara maju yang lain.

Apabila Kementerian Pertanian dijenamakan semula kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, hal ini menggambarkan betapa sektor pertanian dan industri berasaskan pertanian mempunyai hubungan bagai isi dengan kuku yang saling melengkapi. Kerajaan memberi penekanan yang besar terhadap sektor perladangan yang boleh memberikan pendapatan besar terhadap ekonomi negara, khususnya perladangan kelapa sawit. Penubuhan MPOB atau Malaysian Palm Oil Berhad iaitu agensi kerajaan yang diasaskan untuk membangunkan penanaman sawit dengan barisan penyelidik dan tenaga pakar yang sentiasa menjalankan penyelidikan adalah tepat pada masanya. Kita akan saksikan pelbagai inovasi yang dihasilkan seperti Buah Tandan Segar (LBS) yang mengeluarkan minyak yang berkualiti bertaraf eksport. Apakah rahsia di sebalik penghasilan minyak berkualiti ini? Jawapannya ialah tidak lain dan tidak bukan melalui inovasi dalam teknik penanaman semula sawit, inovasi dalam memanipulasikan pengurusan nutrien sawit, formulasi semburan anti anasir perosak sawit dan impak pengaplikasian teknologi jentera yang cekap. Lihat sahaja kesan inovasi dalam perladangan kelapa sawit lebih gemilang berbanding perladangan komoditi lain seperti kelapa, koko, nanas, tebu dan sebagainya yang kurang mendapat suntikan teknologi bertaraf prima.

Sudah terang lagi bersuluh, bioteknologi dalam bidang pertanian merupakan satu inovasi yang amat membanggakan. Bioteknologi telah dikenal pasti sebagai skop penyelidikan yang terpenting ke arah transformasi pertanian. Kepakaran dalam pelbagai bidang bioteknologi pertanian seperti biologi molekul dan kejuruteraan genetik, merupakan bidang yang kini diberi penekanan yang bersungguh-sungguh menerusi Dasar Bioteknologi Negara. Dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Dasar Bioteknologi Negara ini dilihat sebagai satu platform yang memainkan peranan penting sebagai sumber ekonomi baharu negara. Menurut mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dalam majlis Pelancaran Kempen Bumi Hijau Peringkat Kebangsaan, “Bila bioteknologi dan ICT dicantumkan dalam pertanian, ia akan memberikan hasil yang lebih baik sementara kualiti produk kita akan lebih tinggi berbanding produk-produk lain di pasaran. Rentetan itu, tertubuhkan Biotechcorp Berhad yang dipertanggungjawabkan sepenuhnya bagi menjalankan kajian dan penyelidikan saintifik ke arah merealisasikan Dasar Bioteknologi Negara. Terserlahlah bukti bahawa inovasi amat penting demi masa depan negara yang lebih baik.

Seterusnya, umum mungkin belum pernah mendengar tentang teknologi EM. Teknologi EM atau mikroorganisma berkesan ini merupakan usaha untuk memanfaatkan seoptimum yang mungkin terhadap EM demi kebaikan manusia sejagat khususnya dalam memajukan sektor pertanian. Inovasi ini dilihat mampu memperkasa sektor pertanian di negara kita kerana lebih menjamin kesihatan manusia dalam jangka masa yang panjang. Kehadiran makhluk-makhluk seni ini disedari sebagai ‘makhluk baik’ yang memberi kebaikan pula kepada orang lain. Penyelidikan dan pembangunan teknologi EM ini diungguli oleh negara Jepun, namun Malaysia turut bertindak bijak dengan memanfaatkan mikroorganisme ini. Menerusi inovasi ini, terhasillah baja organik yang diproses dengan tinja haiwan seperti kambing, ayam dan lembu untuk dimanfaatkan dalam penanaman sayur-sayuran. Memang menakjubkan, kajian menunjukkan bahawa padi yang menggunakan baja organik meningkat sebanyak 10 peratus, ketahanan pada cendawan juga meningkat, sayur-sayuran hidup subur dan bunga-bungaan berkembang segar. Menariknya, penggunaan teknologi EM ini mewujudkan keseimbangan ekosistem iaitu bau busuk akibat timbunan najis di kandang haiwan ternakan semakin berkurangan.

Apabila menyebut tentang inovasi dalam pertanian, bagaimanakah kerajaan memanfaatkannya kepada penduduk yang tinggal di desa? Oleh itu, agensi kerajaan ditubuhkan untuk membawa teknologi baharu ke desa melalui kerjasama dengan Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi. Hasil penyelidikan, terciptalah mesin-mesin untuk memproses hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah yang memanfaatkan pengusaha industri kecil dan sederhana (IKS). Sebagai contoh, Sirim Berhad berjaya mencipta mesin pemangkas jagung, mesin jangka mengkuang dan pandan, mesin memotong pisang, mesin pengisar baulu, mesin pembentuk keropok lekor, mesin pemerah dan penapis jus nanas. Ciptaan mesin yang unik ini juga membolehkan makanan diproses dengan lebih cepat, tahan lebih lama dan boleh dipasarkan ke seluruh negara. Nama anak tempatan iaitu Encik Zulkifli Haron perlu diiktiraf oleh kerajaan sebagai inventor negara. Sehingga kini, syarikat miliknya iaitu Zul Design telah berjaya mereka lebih daripada 200 ciptaan khusus untuk membangunkan industri desa. Konsep ciptaan Zul Design ialah mesin yang murah di samping dapat meningkatkan produktiviti. Impak positifnya akan memberi manfaat kepada penduduk desa sekali gus membawa mereka keluar daripada kepompong kemiskinan dan beralih kepada peladang jaya. Hal ini cukup memberi bukti bahawa era ini, sektor pertanian amat memerlukan inovasi berbanding tenaga manual manusia yang kekuatannya terbatas apatah lagi dengan pertumbuhan pesat penduduk Malaysia yang kini menjangkau ke angka 27.5 juta orang.

Di samping itu, bidang penternakan membekalkan sumber protein yang utama kepada negara. Sedar atau tidak sebenarnya, inovasi telah lama dilaksanakan dalam bidang penternakan. Tanpa penyelidikan saintifik, negara tidak mampu membekalkan keperluan protein seperti ayam, kambing, lembu, dan ikan yang secukupnya. Oleh sebab negara masih kekurangan sumber daging, maka sebahagiannya terpaksa diimport dari negara jiran. Sungguh mendukacitakan! Oleh itu, kerajaan perlu bertindak lebih proaktif untuk memajukan sektor penternakan dengan menjalankan penyelidikan dan kajian dan melakukan transformasi. Satu inovasi yang telah diperkenalkan ialah teknik pengklonan haiwan yang menghasilkan baka haiwan ternakan yang lebih baik. Contohnya, melalui teknik kacukan baka-baka kambing terpilih, telah berjaya menghasilkan kambing Boer dan Germansia. Lembu berbaka baik dari India kini diternak lebih meluas. Haiwan lain seperti rusa, arnab dan burung emu semakin membiak di ladang ternakan. Rakyat Malaysia memerlukan inovasi dalam pengeluaran produk berasaskan daging seperti nuget, burger, sosej, bebola daging, sate, kebab dan sebagainya amat berpotensi untuk dibangunkan kerana produk makanan yang diproses ini menjamin bekalan makanan yang mencukupi malah mampu menembusi pasaran antarabangsa. Jadi, inilah masanya yang sesuai untuk meningkatkan lagi daya produktiviti apatah lagi Malaysia diiktiraf oleh OIC sebagai negara yang berpotensi sebagai hub-halal dunia iaitu negara yang mengeluarkan makanan halal utama di dunia.

Sebagai kesimpulannya, inovasi dalam pertanian kini amat penting dalam memberi jaminan terhadap bekalan makanan dan pembangunan negara. Sudah sampai masanya kita memberi tumpuan terdapat penyelidikan melalui pertandingan yang berunsur inovatif sejak di bangku sekolah lagi. Penekanan harus diberi terhadap kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. Dengan itu, masa depan negara akan lebih cerah kerana sesungguhnya, Malaysia sebuah negara yang berinovasi.

OLEH : PN. NORAINI MOHD YASIN
GURU BAHASA MELAYU

This entry was posted on January 31, 2013. 1 Comment

Senarai Nama Guru BM

Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa : Pn. Zahana Hamzah

Ketua Panitia Bahasa Melayu              : Pn. Noraini Mohd Yasin

Guru pagi :

1. Pn. Noraini Bt Mohd Yasin

2. Pn. Azura Bt  Jalani

3. Pn. Sukmawati Bt Mohd Razali

4. Pn. Zunaidah Bt  Abu Hassan

5. Pn. Siti Zubaidah Bt Zakaria

6. Pn. Robiana Bt  Ibrahim

7. Pn. Saluma Bt  Che Soh

8. Pn. Noraizah Bt  Alli

9. Pn Hashimah Bt Hashim

10.Pn Hamidah Bt Shariff

11. Pn. Roslina Harun

Sesi Petang

1. Pn. Shamsinor Bt Yunos

2. Pn. Haszlin Bt Hussain

3. En. Azman Bin Md Nor

4. Pn. Norliza Bt Zulkifly

5. Pn. Rosely Yong Lee Lee

6. Pn. Tan Siew Chin

7. Pn. Noor Sunita Rahman Amin

8. Pn. Siti Yushafida Bt Md Yaakob